Däggdjur


Däggdjur


Se även kunskapsprogrammet Vindvals lägesrapport om vindkraftens miljöpåverkan.


Forskning

Titel: The impacts of wind power on terrestrial mammals
Författare: Jan Olof Helldin, Jens Jung, Wiebke Neumann, Mattias Olsson, Anna Skarin, Fredrik Widemo
Utgivare: The Swedish Environmental Protection Agency
Årtal: 2012
Sammanfattning
Rapport (Pdf, English)                                                                                          Rapport (Pdf, Svenska)

Titel:Anna Skarin, Maria Hörnell-Willebrand
Utgivare: Vindval
Årtal: 2011
Rapport via Vindval

Titel: Dønnesfjord vindpark, Hasvik kommune – Konsekvensutredning, deltema naturmiljø, NINA Report 541
Författare: Karl-Otto Jacobsen, Lotta Borg, Trond Vidar Johnsen
Utgivare: Norsk Institutt for Naturforskning, NINA
Årtal: 2010
Sammanfattning
Rapport via Norsk Institutt for Naturforskning, NINA

Titel:
A Large-Scale Mitigation Experiment to Reduce Bat Fatalities at Wind Energy Facilities
Författare/Author: Erin F. Baerwalda, Jason Edworthy, Matt Holder & Robert M. R. Barclay
Utgivare/Publisher: Journal of Wildlife Management 73(7):1077-1081. 2009 doi: 10.2193/2008-233
Årtal/Year: 2009
Abstract via BioOne.org

Titel: Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien, Rapport 5748
Författare: Ingemar Ahlén, Lothar Bach, Hans J. Baagøe och Jan Pettersson
Utgivare:
Naturvårdsverket
Årtal:
2007
Sammanfattning via Naturvårdsverket
Rapport via Naturvårdsverkets webbokhandel

Titel: Impacts on biodiversity of exploitation of renewable energy sources: the example of birds and bats
Författare/Author: Hermann Hötker, Kai-Michael Thomsen, Heike Jeromin
Utgivare/Publisher: Michael-Otto-Institut im NABU, Bergenhusen
Årtal/Year: 2005
Rapport via Michael-Otto-Institut im NABU, Bergenhusen

Titel: Fladdermöss och fåglar dödade av vindkraftverk
Författare/Author: Ingemar Ahlén
Utgivare/Publisher: Vindforsk
Årtal/Year: 2002
Rapport (Pdf)

Titel:
Windpower and Grey Seals – An impact assessment of potential effects by sea-based windpower plants on a local seal population
Författare/Author:
Jan Sundberg & Malin Söderman
Utgivare/Publisher:
Department of Animal Ecology, Uppsala University, Vindforsk
Årtal/Year:
1999
Sammanfattning/Abstract
Rapport (Pdf)


Myndigheter och organisationer

Titel på projektet: VindRen -Vindenergi och Rennäring i samverkan
Ansvariga: Svensk Vindenergi, Mattias Wondollek, SSR,Helen Larsson, Enetjärn Natur,Maria Bergsten
Årtal: 2009 – 2010
Information om projektet


Övriga publikationer

Titel: Vindkraftverk på Fladen, Kattegatt och dess eventuella effekter på sträckande fladdermöss. Bilaga 8 i MKB-handlingar om Fladen
Författare:
Rune Gerell, naturvårdskonsult
Utgivare:
Göteborg Energi AB
Årtal:
2002
Sammanfattning
Miljökonsekvensbeskrivning (Pdf)