Bygglov

Bygglov


Bygglov söks från kommunen och behövs för vindkraftverk med en effekt på minst 125 kW. Bygglov krävs även för hobbyverk med en rotordiameter som är större än 2 m, om verket sitter på byggnad eller om verket är högre än avståndet till tomtgränsen. Bygglov regleras i Plan- och bygglagen (PBL), se vidare under Lagstiftning. Varje kommun har lokala riktlinjer och blanketter för hur bygglov ska sökas, fråga din kommun om råd.


Myndigheter och organisationer

Titel: Nya regler för prövning av vindkraft från 1 augusti 2009
Författare: Måns Hagberg
Utgivare: Högskolan på Gotland
Årtal: 2009
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel:
Vindkraftshandboken – Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden
Författare: Boverket
Utgivare: Boverket
Årtal: 2009
Handboken via Boverket