Ägarformer och vindbruk

Ägarformer och vindbruk


Vindkraftverk kan ägas av enskilda företag, aktiebolag, samfällighet eller kooperativ ekonomisk förening. För att driva vindbruk krävs även olika avtal med markägare, nätoperatör och elförsäljningsbolag.

Lantbrukarnas Riksförbunds (LRF) hemsida kan du läsa mer om vindkraft, lantbruk och kooperativt ägande. Där finns även en broschyr om vindavtalet.


Myndigheter och organisationer

Titel: Lokalt ägd vindkraft – Handbok för kommuner
Författare/Author: Tore Wizelius
Utgivare/Publisher: Vindform förlag, Nätverket för vindbruk
Årtal/Year: 2010
Handbok (Pdf)

Titel:
Vindkraft tillsammans – Handbok för vindkooperativ
Författare/Author: Tore Wizelius
Utgivare/Publisher: Vindform förlag, Nätverket för vindbruk
Årtal/Year: 2010
Förord/Foreword
Handbok (Pdf)

Titel: Är vindkraftkooperativens priser marknadsmässiga?
Författare/Author: Thomas P. Tangerås
Utgivare/Publisher: Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Svensk Vindenergi
Årtal/Year: 2009
Sammanfattning/Abstract
Rapport (Pdf)

Titel:
Vindkraft på lantbruk – Handbok för lantbruk
Författare: Tore Wizelius, Gunilla Britse
Utgivare: Centrum för vindkraftsinformation vid Högskolan på Gotland och LRF-Konsult
Årtal: 2009
Information om handboken


Övriga publikationer

Titel: Middelgrundens havsbaserade vindkraftpark
Författare:
Carolin Cedergren
Utgivare:
Carolin Cedergren
Årtal:
2004
Sammanfattning
Projektrapport (Pdf)

Titel: Offshore-Bürger-Windpark Butendiek – Will Germany’s first large offshore wind park be a cooperative project?
Författare:
Sebastian Meyer
Utgivare:
Sebastian Meyer
Årtal:
2004
Sammanfattning
Projektrapport (Pdf)